Dětská neurochirurgie.info

Hydrocefalus, kraniostenóza, vrozené vývojové vady mozku a páteře, nádory mozku u dětí, nádory pátěře u dětí, úrazy hlavy u dětí, úrazy páteře a míchy u dětí

Vítáme vás na stránkách projektu DĚTSKÁ NEUROCHIRURGIE.INFO. Tento webový server slouží nejen pro rodiče dětských pacientů s neurochirurgickou problematikou, ale také pro lékaře a další zdravotnické odborníky. Proto prosím čtete dále upozornění o využívání informací zde uvedených.

Veškeré údaje zde uvedené, zejména způsoby léčby jednotlivých typů onemocnění, jsou pouze informativní. O diagnóze a léčebném postupu může rozhodnout pouze lékař v certifikovaném zdravotnickém zařízení (dle znění dle §2a zákona č.40/1995 Sb). Vezměte prosím v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám bez vyšetření lékařem.

Vstupem na tento webový server vyslovujete automaticky souhlas s tím, že jste poučení porozuměli. Podrobné poučení zde.